media

Wybierz projekt

Powiat Strzeliński i Oławski

Powiat Strzeliński i Oławski

O PROJEKCIE:
Projekt pt. „Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez FUNDACJĘ PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest umożliwienie – w okresie I 2019- VIII 2020 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 35 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (33 kobiety i 2 mężczyzn) z powiatów: oławskiego i strzelińskiego.

Wybierz projekt

Powiat Bolesławiecki i Zgorzelecki

Powiat Bolesławiecki i Zgorzelecki

O PROJEKCIE:
Projekt pt. „Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa tj.: umożliwienie
powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się
dziećmi do lat 3 (29 kobiet i 1 mężczyzna) z Powiatów Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego. Projekt realizowany będzie w okresie I 2020- V 2021.

Wybierz projekt

Powiat Wrocławski Ziemski, Strzeliński, Oławski i Oleśnicki

Powiat Wrocławski Ziemski, Strzeliński, Oławski i Oleśnicki

O PROJEKCIE:
Projekt pt. „Aktywni rodzice ” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez FUNDACJĘ PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu umożliwienie – w okresie I 2020 – V 2021- powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (29 kobiet i 1 mężczyzna) z powiatów: oławskiego, strzelińskiego, oleśnickiego i wrocławskiego ziemskiego. Projekt realizowany będzie w okresie I 2020- VI 2021.

Wybierz projekt