Aktualności

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Informujemy, iż z dniem 24.04.2019r. zmianie ulega Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego”. Zmiany w Regulaminie dotyczą paragrafu 3, punkt 5 i 10 oraz paragrafu 5 punkt 3. Zmiany mają na celu usprawnienie procesu rekrutacji w ramach projektu.