Aktualności

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Informujemy, iż z dniem 24.04.2019r. zmianie ulega Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego”. Zmiany w Regulaminie dotyczą paragrafu 3, punkt 5 i 10 oraz paragrafu 5 punkt 3. Zmiany mają na celu usprawnienie procesu rekrutacji w ramach projektu.

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego” do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 18.02.2019r. do 22.03.2019r.

Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone w wyżej wskazanym okresie, będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w III 2019r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie §3 pkt. 13 Regulaminu uczestnictwa w projekcie Beneficjent w ramach obrad Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w III 2019r., ma wydzielone minimum jedno miejsce dla mężczyzny.
Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce http://aktywnirodzice.eu/rekrutacja/